Ketvergių pagrindinės mokyklos UGDYMO PLANAS 2022-2023 m. m.

Ketvergių pagrindinės mokyklos UGDYMO PLANAS 2021-2022 m. m..

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos veiklos planas 2022 m.

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės-mokyklos veiklos planas 2021-2022 m.m.

 

double_arrow_button Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės


double_arrow_button Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos starteginis planas 2020-2022 m.


double_arrow_buttonMokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas


double_arrow_button Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos ugdymo planas 2020-2021 m.m. (pdf)


double_arrow_button Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos mokinių individualios pažangos gerinimo modelis


double_arrow_button Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos veiklos planas 2020-2021 m.m.