Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinėje mokykloje veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 metams

Atnaujintų bendrųjų programų diegimas

Naudingi renginiai apie UTA

Kaip bendradarbiavimas su socialiniais partneriais gali praturtinti ugdymą pagal atnaujintas bendrąsias programas

Ugdymo turinio atnaujinimas

Pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį

Tėvams apie UTA.pptx

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

Kaip veikti diegiant atnaujintas BP

Pamokos stebėjimo protokolas

Skaitmeninės mokymo priemonės

Atmintinė dešimtokui (-ei)