2024 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 1ketv.

 

2023 metai

FBA 2023 I k.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-2 ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-3 ketv.

+2023 metų aiškinamasis raštas Ketvergių mokykla. Finansinių ataskaitų rinkinys.

 

 

2022 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 1 ketv

Finansinių ataskaitų rinkinys 2 ketv

Finansinių ataskaitų rinkinys 3 ketv. 2022 m.

2022 metų aiškinamasis raštas Ketvergių pagrindinė mokykla

 

2021 metai

2021 metų I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2021 m. II ketv. finansinės ataskaitos

aiskinamasis 2021 m. 2 ketvirčio

2021 m. III ketv. finansinės ataskaitos

aiskinamasis 2021 m. 3 ketvirčio

191790669 2021m. 4 ketv. Finansinė ataskaita

2021 m. aiškinamasis raštas

 

2020 metai

FAR 2020

2020 metų III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2020 metų I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos sutrumpintas aiškinamasi raštas

2020 metų II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos


FAR 2019


FAR 2018