PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d.

įsakymu Nr. V1-28

 

KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

MOKYKLINIO AUTOBUSO MARŠRUTO GRAFIKAS

2021–2022 MOKSLO METAMS

  I pusmetis

Eil. Nr. Maršrutas Atstumas (km) Laikas
MOKINIAI ATVEŽAMI
1. Ketvergiai-Kaspariškės- Gružeikiai-Mickai-Ketvergiai 23 7.30 – 8.00
2. Ketvergiai-Lėbartai-Kiškėnai-Ketvergiai 14 8.00 – 8.30
3. Ketvergiai-Grobštai-Kisiniai-Stučiai-Traubai-Ketvergiai 15 7.30 – 8.00
4. Ketvergiai-Rokai-Butkai-Ketvergiai 15 8.00 – 8.30
5. Ketvergiai-Sodai-Ketvergiai 10 8.00 – 8.30
MOKINIAI IŠVEŽAMI
1. Ketvergiai-Kaspariškės- Gružeikiai-Mickai-Ketvergiai 23 15.30 – 16.00
2. Ketvergiai-Lėbartai-Kiškėnai-Ketvergiai 14 16.00 – 16.30
3. Ketvergiai-Grobštai-Kisiniai-Stučiai-Traubai-Ketvergiai 15 15.30 – 16.00
4. Ketvergiai-Rokai-Butkai-Ketvergiai 15 16.00 – 16.30
5. Ketvergiai-Sodai-Ketvergiai 10 15.30 – 16.00

 

II pusmetis

Eil. Nr. Maršrutas Atstumas (km) Laikas
MOKINIAI ATVEŽAMI
1. Ketvergiai-Lėbartai-Kiškėnai-Ketvergiai 14 7.30 – 8.00
2. Ketvergiai-Kaspariškės- Gružeikiai-Mickai-Ketvergiai 23 8.00 – 8.30
3. Ketvergiai-Rokai-Butkai-Ketvergiai 15 7.30 – 8.00
4. Ketvergiai-Grobštai-Kisiniai-Stučiai-Traubai-Ketvergiai 15 8.00 – 8.30
5. Ketvergiai-Sodai-Ketvergiai 10 8.00 – 8.30
MOKINIAI IŠVEŽAMI
1. Ketvergiai-Lėbartai-Kiškėnai-Ketvergiai 14 15.30 – 16.00
2. Ketvergiai-Kaspariškės- Gružeikiai-Mickai-Ketvergiai 23 16.00 – 16.30
3. Ketvergiai-Rokai-Butkai-Ketvergiai 15 15.30 – 16.00
4. Ketvergiai-Grobštai-Kisiniai-Stučiai-Traubai-Ketvergiai 15 16.00 – 16.30
5. Ketvergiai-Sodai-Ketvergiai 10 15.30 – 16.00

 

 

_______________________________