2024 metai

Biudžeto vykdymo ataskaita Ketvergių mokykla 2024-03-31

 

2023 metai

Biudžeto vykdymo ataskaita Ketvergių 2023-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaita 2023-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaita 2023-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-12-31

2022 metai

Biudžeto vykdymo ataskaita Ketvergių 2022-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaita Ketvergių 2022-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaita Ketvergių 2022-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaita Ketvergių 2022-12-31

2021 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-03-31 d.

2021m. 2 ketvircio biudžeto vykdymo ataskaitos

2021m. 3 ketvircio biudžweto vykdymo ataskaitos

2021m. 4 ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiskinamasis raštas 2021 metų

2020 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-12-31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-09-30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-06-30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-03-31 d.