MOKYKLOS BIBLIOTEKOS FUNKCIJOS

Mokyklos bibliotekoje komplektuojamas, tvarkomas, saugomas ir populiarinamas knygų fondas visose įmanomuose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius:
• mokyklos bendruomenės nariams teikiamos informacinės paslaugos, susijusios su ugdymo procesu;
• ugdomi mokinių informaciniai gebėjimai;
• sudaromos sąlygos savarankiško mokymosi kokybei gerinti;
• mokyklos bendruomenės nariai mokomi prasmingai naudotis technologijomis;

• mokiniams teikiamos profesinio informavimo paslaugos.

Bibliotekoje ir skaitykloje Jūs galite:
• Paimti knygą ar kitą leidinį į namus;
• Naudotis internetu;
• Naudotis skaityklos paslaugomis: ieškoti reikalingos informacijos iš knygų, žodynų, žinynų ir enciklopedijų, skaityti knygą ar periodinę spaudą, ruošti namų darbus;

• Žaisti stalo žaidimus.

Apie biblioteką ir skaityklą:

• Veiklos programa 2016-2017 m.m.

Bibliotekai vadovauja Raminta Narkienė

Darbo laikas: 8.00 val. -16.00 val.

Pietų pertrauka: 11.00val. – 11.30 val.

Neradus knygos bibliotekoje, galite paieškoti www.nemokamosknygos.lthttp://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ arba www.tekstai.lt