MOKYKLOS BIBLIOTEKOS FUNKCIJOS

MOKYKLOS BIBLIOTEKOS FUNKCIJOS

  • mokyklos bibliotekoje komplektuojamas, tvarkomas, saugomas knygų fondas atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius;
  • mokyklos bendruomenės nariams teikiamos informacinės paslaugos, susijusios su ugdymo procesu;
  • ugdomi mokinių informaciniai gebėjimai – ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius;
  • sudaromos sąlygos savarankiško mokymosi kokybei gerinti;
  • ugdomi bendravimo įgūdžiai, pagrįsti tolerancija, demokratiškumo ir pagarbos kiekvienam mokiniui principais;
  • skatinamas mokinių skaitymas.

Bibliotekoje Jūs galite:

  • paimti knygą ar kitą leidinį į namus;
  • naudotis skaityklos paslaugomis: ieškoti reikalingos informacijos iš knygų, žodynų, žinynų ir enciklopedijų, skaityti knygą ar periodinę spaudą, ruošti namų darbus;
  • žaisti stalo žaidimus.

 

 

BIBLIOTEKOS LANKYTOJŲ IR VARTOTOJŲ DARBO LAIKAS

 

Bibliotekininkė Raminta Narkienė

El. p. raminta.narkiene@gmail.com

 

Darbo laikas:

 

I-V 7.30 – 16.30

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

 

 

BIBLIOTEKOS DOKUMENTAI

 

 

Literatūros kūriniai, įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas

Neradus knygos bibliotekoje, galite paieškoti:  http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ arba www.tekstai.lt, http://antologija.lt/