Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos nuostatai

Darbuotojų psichologinio užtikrinimo Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politika

Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje tvarka

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos nuotolinio mokymosi tvarka

Darbo organizavimo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašas

Ketvergių pagrindinės mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2022 m.

Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos aprašas

EMP naudojimo tvarkos aprašas

Vaikų atvedimo ir pasiėmimo tvarka

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos 2022 m. veiklos ataskaita