Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos nuostatai

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOJE POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO ATVEJŲ DARBE ANKETA

KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKA

Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje tvarka .

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos nuotolinio mokymosi tvarka

Darbo organizavimo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašas

Ketvergių pagrindinės mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2022 m.