Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos nuostatai

Darbuotojų psichologinio užtikrinimo Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politika

Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje tvarka

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos nuotolinio mokymosi tvarka

Darbo organizavimo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašas

Ketvergių pagrindinės mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2022 m.

Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos aprašas

EMP naudojimo tvarkos aprašas

Vaikų atvedimo ir pasiėmimo tvarka

2023 m. mokyklos veiklos ataskaita (1)

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas jei mokinys serga lėtine neinfekcine liga

Mokinių testavimo savikontrolės greitaisiais testai tvarka

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023 m.

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023 m.

Mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas

DĖL PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO KLAIPĖDOS RAJONO MOKYKLOSE SITUACIJŲ VALDYMO ALGORITMŲ PATVIRTINIMO