Būsimųjų pirmokų tėvelių dėmesiui! Nauja informacija 2020 m.

Priemonių sąrašas pirmokams

Priešmokyklionio ir ikimokyklinio ugdymo priemonių sąrašasParamos vaikams centras kartu su partneriais iš Lenkijos ir Latvijos sukūrė e. mokymų sistemą „Saugokime vaikus nuo seksualinės prievartos“, kurioje suprantamai ir patogiai pateikta informacija, kaip tėvams ir specialistams kalbėtis su vaikais apie kūną, saugumą, pavojingas situacijas, kad jie netaptų seksualinės prievartos aukomis. Tėvai ir specialistai supažindinami su svarbiausiais vaikų seksualinio išnaudojimo faktais, su nerimą keliančiais vaikų elgesio pavyzdžiais. Aptariami tinkami ir efektyvūs kalbėjimo su vaikais apie seksualinę prievartą metodai.

 double_arrow_buttonZ kartos testas tėvams 

https://zkartostestas.lt


double_arrow_button


double_arrow_button

 Ką reikia žinoti apie priešmokyklinę grupę


 

Kampanija „Tėvystės galima išmokti!“
 Jei Tavo aplinkoje yra tėvų, būsimų tėvų arba žmonių, kurie prisideda prie vaiko auginimo – pasidalink su jais.
Informacijos apie nemokamus ir mokamus tėvystės įgūdžių mokymus ieškokite savo savivaldybėje.
Daugiau informacijos: http://svietimogidas.lt/tevyste
Išmok būti mama!
Išmok būti tėčiu!
Pagalba tėvams identifikuojant kalbos sutrikimus

Vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymas ikimokykliniame amžiuje turi ypatingą reikšmę tolesniam jų mokymuisi mokykloje ir lemia asmenybės formavimąsi. Laiku pastebėti kalbos sutrikimus, juos pašalinti, parengti vaiką mokytis – svarbus logopedo uždavinys.
Ikimokyklinukai neretai bendrauja sava, tik jiems ir tėvams suprantama, vadinama „paukščių“ kalba, tad logopedo pagalba tampa būtinybe. Kai vaikas neaiškiai taria garsus, tėvams tiesiog trūksta informacijos, kaip šitai pakoreguoti. Padėti kartais gali paprasti pratimai, tačiau, jei nežinoma, kaip tai taikyti, kalbos sutrikimai sunkėja.
Dabar gydytojai išgelbėja nemažai silpnų, per anksti gimusių kūdikių. Jiems augant reikia didesnės pagalbos.
Anksčiau sulėtėjusi kalbos raida iki trejų metų buvo laikoma normaliu dalyku. Vaikas, sulaukęs tokio amžiaus, tiesiog nekalbėdavo, o vėliau išaugdavo savaime. Tėveliai, prisiskaitę pasenusios informacijos ir laukdami, kol nekalbančiam vaikui sukaks treji metai, labai nuskriaudžia savo mažylį. Vis dažniau reikia ankstyvesnės specialistų pagalbos, kad vaikas pradėtų anksčiau ir aiškiau kalbėti.
Laukti ir tikėtis, kad vaikas išaugs ir kalbos nesklandumai išsispręs savaime, nereikėtų, nes, koreguojant vaikų kalbą, būtinas nuoseklumas.
Kada tėvams reikėtų sunerimti dėl netaisyklingos kalbos?
Pirmiausia reikia stebėti savo vaiką, nes kalba labiausiai formuojasi nuo 2 iki 3 metų, o iki 4,5 metų gali būti fiziologinis šveplavimas. Kuo anksčiau suteikiama pagalba – tuo geriau.
5-6 metų vaikų tėvelių dėmesiui
Vaikų sakytinė kalba bus vertinama kovo 1 d. ‒ balandžio 1 d.
Konsultacijų laikas:
I – 13:30–14:20
III – 12:40–14:20
IV – 13:30–14:20
Kreiptis į mokyklos specialiąją pedagogę ‒ logopedę Rimą Tomkevičienę.


Nauji leidiniai ikimokyklinukų tėvams

Kokie požymiai rodo, ar jūsų vaikas  gauna kokybišką ikimokyklinį ugdymą? Kaip tėvai gali įvertinti vaiko raidą? Kokiais etapais vystosi vaiko kalba? Ar normalu, jei dvikalbėse šeimose vaikas painioja abiejų kalbų žodžius? Kaip mokytis kalbos šeimoje? Į ką tėvai turi atkreipti dėmesį, jeigu vaikui sekasi ne taip gerai, kaip norėtųsi? Į šiuos ir daugelį kitų tėvams svarbių klausimų atsakymus jie ras Švietimo ir mokslo ministerijos išleistuose naujuose leidiniuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėvams: „Jūsų vaikas – ikimokyklinukas“, „Antroji kalba ankstyvame amžiuje“ ir „Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“.
Leidinukai tėvams išleisti kaip priedai prie naujausių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turiniui skirtų leidinių: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“, „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“, „Antroji kalba ankstyvame amžiuje“. Leidinius tėvai gali rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto puslapiuose:
http://www.smm.lt/uploads/documents/Leidinys/ikimokyklinukas1.pdf;
http://www.smm.lt/uploads/documents/Leidinys/tevams.pdf;
http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/prie%C5%A1mokyklinukas.pdf.
Informacija leidiniuose pateikiama lakoniškai ir aiškiai, knygelės žaismingai iliustruotos. Patarimai ir informacija, parengta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistų, padės tėvams geriau suprasti savo vaiką, labiau ir tikslingiau padėti jam ugdytis, laiku atkreipti dėmesį, jeigu pastebima sulėtėjusi vaiko raida.
Švietimo ir mokslo ministerija primena, kad nuo rugsėjo 1-osios priešmokyklinis ugdymas bus privalomas visiems vaikams. Leidinyje „Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“ patariama, kaip bendradarbiauti su pedagogu ir padėti vaikui namuose, kad priešmokyklinis ugdymas būtų kuo sėkmingesnis, ko vaikas išmoks priešmokyklinio ugdymo grupėje, iš ko pedagogai sprendžia, ar vaikui sekasi, ar jis daro pažangą, ir kt.