Socialinė parama mokiniams

Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:
 • mokinių nemokamas maitinimas;
 • parama mokinio reikmenims įsigyti.
Nemokamo maitinimo pietų norma:
 • priešmokyklinės grupės ir 1–4 klasių mokiniams – 1,36 Eur.
 • 5–10 klasių mokiniams – 1,51 Eur.
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją nuo liepos 1 d. visų mokslo metų eigoje, dėl paramos mokinio reikmenims – iki spalio 5 d.
Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo tiekėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau − mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.
Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau − vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau − VRP) dydžio (nuo 2015-01-01 1 VRP dydis yra 102 EUR).
Kitais Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar vaikus augina neįgalūs bendrai gyvenantys asmenys ir kt.), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai. Sprendimą dėl paramos skyrimo tokiu atveju priima Socialinės paramos teikimo komisija.
Atsižvelgiant į vartojimo prekių kainų pokyčius, nuo šių metų paramai mokinio reikmenims įsigyti skiriamų lėšų dydis padidintas nuo 45,6 euro iki 57 eurų.
Parama teikiama pinigais arba nepinigine forma (jeigu mokinys auga patyrusių socialinę riziką asmenų šeimoje).

Seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijų socialines darbuotojas:

 • Priekulės seniūnijos socialinės darbuotojos Virginija Šiaulytienė, Ilona Žilienė, Klaipėdos g. 14, LT-96341 Priekulė, tel. (8 46) 45 41 68 siaulytiene@gmail.comsociumas23@gmail.com;
 • Dovilų seniūnijos socialinė darbuotoja Vitalija Šimkienė, Minijos g. 2, LT-96222 Dovilai, tel. (8 46) 44 41 34, vitalija.simkiene@gmail.com.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 • Suaugusių šeimos narių pasai, asmens tapatybės kortelės, leidimai nuolat gyventi Lietuvoje;
 • Vaiko (ų) gimimo liudijimas (i) ar pasas (i);
 • Pensininko, neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimai;
 • Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (pagal pareikalavimą);
 • Pažymos apie pajamas (visų šeimos narių gaunančių pajamas už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio pajamas);
 • Pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę (nuomos sutartys);
 • Santuokos, mirties arba ištuokos liudijimas;
 • Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
 • Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų išlaikymą.
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Nuolat.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo formą galima gauti iš Socialinės paramos skyriaus specialistų arba tinklapyje www. socmin.lt/prašymo formos gauti socialinei paramai.
 • Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų pradžios, pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos.
 • Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.
 • Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla privalo pateikti pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.

Kuriam laikotarpiui skiriama socialinė parama mokiniams

1. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:

 • nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;
 • pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;
 • vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
2. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje, bet ne ilgiau kaip iki spalio 5 d.

Socialinė parama mokiniams teikiama vadovaujantis Socialinės paramos mokiniams įstatymu (2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686), Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintais tvarkų aprašais: Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo (2012 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T11-297) Socialinės paramos mokiniams skyrimo (2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T11-209) ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti ( 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T11-210).