Pagrindinė mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

 

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

kitos švietimo veiklos rūšys:

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas  85.10.20

pradinis ugdymas, kodas 85.20;

Kitos, ne švietimo veiklos, rūšys:

vaikų dienos priežiūros veikla, kodas  88.91

nuosavo ar nuomojamo  nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas,

kodas 68.20;

kūrybinė, meninė ir pramogų organizavo veikla, kodas 90.0

kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29

buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10

kita žmonių ir sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90

kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29