Mokykla įkurta 1889 m. Ketvergiuose pas vietinį ūkininką, lietuvininką, ten, kur baigiasi Kalvių žvyro karjero tvenkinys.

1897 m. valstybės lėšomis  pastatyta nauja mokykla (dabartinis senasis mokyklos pastatas), kurioje įsteigtos keturios klasės. Pastatas buvo pritaikytas mokyklai ir mokytojui su šeima gyventi. Mokykloje dirbo tik vienas mokytojas.

1929 m. mokykloje mokėsi 48 mokiniai:  42 lietuviai ir 6 vokiečių tautybės. Pamokos vyko vokiečių kalba, nes mokytojas nemokėjo lietuviškai.

Po Antrojo pasaulinio karo Ketvergių mokykla atidaryta 1945 m. rugsėjo 1 d. Pirmasis mokyklos mokytojas ir vedėjas buvo T. Vytė, kuris dirbo mokykloje iki 1947 m. vasaros. 1945–1946 mokslo metais mokykloje buvo 2 komplektai, sudaryti iš I–IV skyrių (nuo 1946 m. klasių), mokėsi 65 mokiniai: I skyriuje – 42, II – 9, III – 8, IV – 6. Tais mokslo metais net 31 mokinys, iš jų 27 pirmokai (64 proc.), buvo palikti kartoti kurso.

Didelio skaičiaus mokinių atsilikimo problema mokykloje egzistavo iki XX a. 6-to dešimtmečio vidurio. Pagrindinės itin žemo mokinių pažangumo priežastys buvo įvardintos jau pirmame Ketvergių pradinės mokyklos tėvų komiteto susirinkime, vykusiame 1945 m. spalio 7 d.: pabrėžta, kad „<…> ne vien mokytojai jais (vaikais) rūpintųsi, bet daugiausia tėvai auklėtų. Taip pat tėvai visus vaikus turėtų leistį į mokyklą“.

Ketvergių mokykloje, kaip ir kitose apskrities (nuo 1950 m. rajono) pradinėse mokyklose, dirbantys mokytojai buvo verčiami skleisti sovietinę propagandą ir aukštinti sovietinį gyvenimo būdą.

1949 m. Ketvergių pradinė mokykla pertvarkyta į septynmetę mokyklą, padaugėjo mokytojų. Pirmasis mokyklos direktorius A. Žulpa. Kadangi mokykla turėjo tik 2 klases (bendras klasių plotas 100 kv. m)  ir nebuvo skirta lėšų mokyklos rekonstrukcijai, penkta klasė įkurdinta Toleikių kaime, kurio apylinkėse gyveno dauguma būsimų penktokų. Patalpa  išnuomota Vorlico name. 1950 m., rekonstravus patalpas ir jas pritaikius didesniam klasių skaičiui, penktokai perkelti  į Ketvergių septynmetės mokyklos pastatą.

1960–1961 m. septynias klases baigę mokiniai mokslus tęsė jau aštuonmetėje mokykloje (oficialiai į aštuonmetę reorganizuota 1962 m.).

1967 m. pastatytas mokyklos priestatas.

1989 m. mokykla tampa devynmete, o 1999 m. įgyja dešimtmetės statusą.

2004 m. pastatytas antrasis mokyklos priestatas. Įrengiama priešmokyklinio ugdymo grupė.

2007 m. rugsėjo pirmąją Ketvergių pagrindinės mokyklos bendruomenė šventė ne tik mokslo metų pradžią, bet ir naujos sporto salės atidarymą. Papildomai įrengtos trys klasės ir buitinės patalpos, kuriose yra persirengimo kambariai, dušinės.

 

Mokyklos direktoriai:

  1. Žulpa 1949–1950 m.
  2. Gedvilas 1950–1952 m.
  3. Mačiūnienė 1952–1953 m.
  4. Globis 1953–1963 m.
  5. Simokaitytė 1963–1984 m.
  6. Burbulis nuo 1984 m.