Dėkojame Gargždų atviro jaunimo centro darbuotojams Aidui ir Saulei už pravestus komandinio darbo žaidimus 6A bei 9-10 klasių mokiniams.