1 a ir 1 b klasių mokiniai pasveikino vieni kitus su Šventomis Kalėdomis. 1 a klasės mokiniai paruošė vaidinimą ,,Dangus griūva”,  1 b klasės mokiniai pašoko ,,Besmegenių šokį”.