Sausio 8-12 dienomis Ketvergių pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Jolanta Virškuvienė dalyvavo kasmetiniame tarptautiniame Exchanges For All (EFA) partnerių susitikime Danijoje, Nykobingo mieste. Į susitikimą atvyko mokytojai iš Latvijos, Lietuvos, Estijos, Švedijos, Suomijos, Lenkijos, Vokietijos ir Danijos mokyklų.

     Susitikimo dalyviai rašė naujus projektus, kad būtų gautas finansavimas tarptautinėms mokinių mainų stovykloms. Buvo pristatytas „Absalon“ universiteto atliktas tyrimas apie tarptautinių stovyklų įtaką moksleivių asmenybės ugdymui. Tyrimų rezultatai parodė, kad stovyklų metu mokiniai tobulina anglų kalbos įgūdžius, gilina žinias apie mūsų planetos klimato kaitą, netinkamą žmogaus veiklos poveikį aplinkai bei plečia supratimą apie tarpkultūrinius  šalių  skirtumus ir panašumus.

     EFA nariai aplankė dvi Danijos mokyklas: Sophie skole ir Sydfalster skole, susipažino su kasdiene mokytojų bei mokinių veikla. Kadangi mūsų mokykla – EFA narė, tad įgyjame daugiau galimybių mokiniams ir mokytojams ugdyti bendrąsias, pažintines ir dalykines kompetencijas, plėsti ir tobulinti bendradarbiavimą su partneriais.