Dėkojame mūsų mokyklos mokiniui Edvinui Andrijauskui už pagalbą nuvalant sniegą mokyklos kieme.