Gerbiami tėveliai,

informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suteikia galimybę organizuoti savanorišką profilaktinį mokinių ir jų šeimos narių, gyvenančių kartu, taip pat mokyklos darbuotojų kaupinių tyrimą. Kaupinių profilaktinis tyrimas atliekamas kas 4-7 dienas.

Tyrimas atliekamas pradinių klasių mokiniams. Dalyvavimas savanoriškas. Sutinkančius prašome informuoti klasės vadovą.

Daugiau informacijos:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4748a1a0834011eb84c497f41d72a99a/asr

https://www.youtube.com/watch?v=0srn53SHtRY