Šiandien Taryba patvirtino priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir mokyklų aptarnavimo teritorijų pakeitimus.

Nuspręsta, kad pirmąją prašymų mokytis kitais mokslo metais registravimo dieną nustato Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu. Ši data gali keistis kiekvienais kalendoriniais metais, atsižvelgiant į ugdymo proceso organizavimo tais mokslo metais ypatumus.

Informuojame, kad, atsižvelgus į tai, jog šalyje iki vasario 28 d. pratęstas karantinas, ir į šiandien posėdžiavusios Ekstremaliųjų situacijų komisijos rekomendaciją, pateikti prašymus mokytis Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais bus galima ne anksčiau kaip kovo 1 d. Apie tikslią prašymų pateikimo dieną informuosime iš anksto.