Gerb. tėveliai (globėjai, rūpintojai),

Informuojame, kad naujais 2021–2022 mokslo metais rajono mokyklų valgyklose planuojama diegti naujus kasos aparatus su programine įranga, kuri leis mokiniams už valgyklos paslaugas atsiskaityti ne grynaisiais pinigais, o elektroniniu mokinio pažymėjimu. Elektroninį mokinio pažymėjimą išduos mokyklos, kurioje mokosi Jūsų vaikas (-ai) , atsakingas darbuotojas.
Dalis mokyklos mokinių, 2020–2021 m. m. lankiusių neformaliojo švietimo įstaigas (Gargždų sporto centrą, Gargždų muzikos mokyklą, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centrą, VšĮ ,,Gargždų futbolas, ar užsiėmimus pas neformaliojo vaikų švietimo teikėjus, jau turi elektroninius mokinio pažymėjimus, formuotus per praėjusius mokslo metus neformaliojo švietimo paslaugai fiksuoti. Jie tiks ir atsiskaitymui už paslaugą mokyklos valgykloje. Tik reikėtų pasižiūrėti elektroninio mokinio pažymėjimo galiojimo laiką. Be to, tie mokiniai, kurie dar neturi mokinio pažymėjimų ir planuoja lankyti šiais mokslo metais aukščiau įvardintų neformaliojo švietimo teikėjų užsiėmimus, turi įsigyti el. mokinio pažymėjimus. Mokinių lankomumo fiksavimas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2021 m. spalio 1 d.
Mokyklai, formuojant elektroninį mokinio pažymėjimą, reikalinga mokinio nuotrauka. Prašome Jūsų leisti nupaveiksluoti vaiką (-us).