Naujuosius, istorijos ugdomojo dalyko, mokslo metus 5b klasės mokiniai pradėjo savo gyvenamosios vietovės pažinimu. Rugsėjo 12 d. mokiniai aplankė Gargždų žydų masinio pakasimo vietas Vėžaitynės miške ir Gargždų mieste, kur sužinojo apie Gargždų rajone praeityje gyvenusią didelę žydų tautybės asmenų bendruomenę ir tragišką jos likimą. Pagal žydišką paprotį mokiniai pagerbė nekaltai nužudytų žmonių atminimą akmenukais.