8a, 8b ir 9 klasių mokiniai fizikos pamokoje mokėsi įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje. Naudodamiesi schemomis mokiniai savarankiškai jungė elektros grandines (su šviesos, garso efektais), eksperimentavo su įvairiomis medžiagomis ir tikrino jų laidumą elektros srovei.