Mūsų mokykla 2021-2022 m.m. dalyvauja respublikiniame projekte ,,TYRINĖJIMO MENAS‘‘.
Projekto tikslas:
padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje.
2021-11-12 mūsų mokyklos mokytojai dalyvavo įvadiniame ,,Mokytojų klubo“ susitikime su kuriančia praktike INGA NORKŪNIENE.