Pagrindinė mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

 

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

 

kitos švietimo veiklos rūšys:

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

 

pradinis ugdymas, kodas 85.20;

 

Kitos, ne švietimo veiklos, rūšys:

nuosavo ar nuomojamo  nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas,

kodas 68.20;

mokyklų užkandinių, valgyklų ir virtuvių veikla, kodas 56.29.