Mokyklos taryba
 
Tėvai:
A. Samoška
A. Petraitienė
I. Tverijonė
Mokiniai:

G. Dvarionas

A. Vendelis

A. Gužauskis

Mokytojai:

pradinių klasių mokytoja Jūratė Sikanova

Etikos mokytoja Raminta Narkienė

Rusų kalbos mokytoja Rasa Urmonienė

Mokyklos tarybos pirmininkė – Rasa Urmonienė
Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja – Raminta Narkienė
Mokyklos tarybos sekretorė – Jūratė Sikanova