double_arrow_button E-Twinning „Velykų papročiai ir tradicijos įvairiose pasaulio šalyse“ žurnalas


Tarptautinis eTwinning projektas „It’s a Lovely Day“ Valentino dienos belaukiant

  IMG_5269Mūsų mokyklos septintokai kartu su mokytojomis Raminta Narkiene, Violeta Stumbriene ir Vilma Urboniene dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „It’s a Lovely Day“. Laukdami Valentino dienos, moksleiviai entuziastingai įsitraukė į projektines veiklas: sukūrė meilės dienai skirtą plakatą, diskutavo apie skirtingas meilės išraiškas ir kūrė širdeles. Šventinę dieną mokiniai pasitiko džiugia nuotaika – dalyvavo meilės dainų karaoke anglų kalba. Valentino dienai skirtą tarptautinį eTwinning projektą primins įdomios nuotraukos ir filmuota medžiaga.
IMG_5271 IMG_5272 IMG_5273

PROJEKTAS „KARALIENĖ LUIZĖ“  E-TWINNING INTERNETINĖJE ERDVĖJE

APIE PROJEKTĄ

Klaipėdos apskrities edukacinis projektas „Karalienė Luizė“ inicijuotas Šilutės pirmosios gimnazijos ir Ketvergių pagrindinės mokyklos, įgauna pagreitį. Projektas kviečia Lietuvos pagrindines mokyklas ir gimnazijas jungtis prie projekto internetinėje e-twinning erdvėje.
Internetinėje erdvėje vykstantis respublikinis projektas „Karalienė Luizė svetima ar nepelnytai užmiršta?“ integruoja užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) ir istorijos, dailės ir IT mokymąsi. Projektas turi 4 etapus. Jo trukmė 5 mėn. Moksleivių amžius nuo 12-18 m. (5-12 kl.). Prie projekto gali jungtis mokyklos, klasės bet kuriame etape ar atskirai užduočiai, tačiau turi būti žiūrėję filmą pasirinkta užsienio kalba.
I etapas: filmų apie karalienę Luizę peržiūra ir aptarimas užsienio kalba. Tada, priklausomai nuo mokinių amžiaus ir užsienio kalbos lygio, atliekamos užduotys raštu užsienio kalba: atviruko rašymas (5-6kl.), rašinėlis (7-8kl.), filmo recenzija (9-11kl.), nuomonės rašinys (9-12kl.).
II etapas: istorijos ir dailės pamokos. Istorijos pamokose mokinini tyrinėja Napoleonmetį ir karalienės Luizės veiklą Klaipėdos krašte. Dailės pamokose  tapo karalienės Luizės portretą.
III etapas: ekskursija „Karalienės Luizės pėdsakais Klaipėdos senamiestyje“ su edukacinėmis užduotimis anglų kalba.
IV etapas: filmo kūrimas ar skaidrių prezentacijos užsienio kalba (anglų, rusų ir/arba vokiečių kalbomis).

TIKSLAI

Mokyklose  mažėja mokinių domėjimasis savo krašto istorija, stinga gebėjimų integruoti atskirų dalykų (istorijos, užsienio kalbų ir informatikos mokslų) žinias į visumą. Tai susiję su silpnais mokinių eksperimentavimo bei tyrimų įgūdžiais, todėl projekto tikslai yra:
1.gerinti mokinių istorijos, užsienio kalbų ir informatikos mokslų mokymosi kokybę, skatinti šių dalykų mokytis įdomiai ir kūrybiškai: tiriant, eksperimentuojant, analizuojant;
2.skatinti domėtis savo krašto istorija bei įžymiomis istorinėmis asmenybėmis: stebėti, analizuoti ir geriau pažinti istorijos reiškinius bei procesus taikant užsienio kalbų žinias;
3.ugdyti mokinių kūrybingumą, pasitikėjimą savo jėgomis, formuoti analitinio darbo įgūdžius;
skatinti bendravimą, bendradarbiavimą ir toleranciją tarp įvairaus amžiaus mokinių bei gebėjimą dirbti komandoje.

TIKĖTINI REZULTATAI

Mokiniai susipažins su elementariais istorijos, užsienio kalbų ir informatikos žinių taikymo metodais. Pagilins istorijos, užsienio kalbų ir informatikos žinias. Išsamiau susipažins su tiriamąja veikla, ugdysis esmines dalykines (gebės rinkti informaciją, analizuoti, vertinti bei daryti išvadas ir taikyti įgytas žinias praktikoje) ir bendrąsias (gebės dirbti komandoje, bendradarbiauti, mokės derinti žinias praktinėje veikloje) kompetencijas.
Įgytos žinios bus naudingos mokantis mokytis, o vėliau, studijuojant istorijos, užsienio kalbų ir informatikos mokslus. Skatins mokinius tyrinėti aplinkinį pasaulį, žinias taikyti kasdieniniame gyvenime.