Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinė mokykla

Pasiekimai 2014—2015 m. m.

Pradinės klasės:

 • Tarptautinis informatikos ir IT konkursas „Bebras” – I. Petkevičiūtė – 2 vieta rajone, A. Petkevičiūtė – 3 vieta rajone.
 • Matematikos „Kengūra” – 1 klasės mokiniai 2–6 vietos rajone; A. Gužauskis (2 klasė) – 8 vieta rajone.
 • Anglų kalbos „Kengūra” – I. Petkevičiūtė (4 klasė) – auksinis diplomas; G. Borisiuk, L. Zajauskas (5 klasė) – oranžiniai diplomai.
 • Rajono konkursas „Sveiki dantys” (3 klasė) – 3 vieta.
 • Klaipėdos apskrities konkursas „Gamtos labirintai” (3 klasė).
 • Pradinių klasių anglų kalbos konkursas rajone – 3 vieta.

5–10 klasės

 • Rajono lietuvių kalbos olimpiada − P. Petkevičius – 5 vieta; F. Mažeikaitė – 2 vieta.
 • Respublikinis rašinių konkursas Nepriklausomybės dienai pažymėti – G. Mikutaitė – 3 vieta.
 • Rajono organizuotas etninės kultūros festivalis − konkursas „Tramtatulis” − M. Narkutė atrinkta į regiono konkursą.
 • „Kalbų kengūra” – E. Rimkus – auksinis kengūros diplomas; G. Mikutaitė – auksinis kengūros diplomas.
 • Projektas „Švari kalba–švari galva” – G. Mikutaitės rezultatas – 99 proc., pateko į antrą turą, pakvietimas į LR Prezidentūrą.
 • Konkursas „Lietuvos vaikai kuria pasakas” – M. Narkutės kūrinys pateko į 8 Lietuvos vaikų pasakų knygą.
 • Rusų kalbos „Kengūra” – L. Topkasov (7 klasė) – auksinis diplomas.
 • Anglų kalbos „Kengūra” – E. Liorančas(6 klasė) – sidabrinis diplomas.
 • Anglų kalbos konkursas „Olimpus 2015″ – II laipsnio diplomas 6–9 klasių mokiniams.
 • Anglų kalbos konkursas „Protų mūšis” – 5 vieta.
 • Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis” – I. Stadalinkaitei diplomas už labai gerai įvertintą iliustraciją.
 • Matematikos „Kengūra” − 10 mokinių pateko į rajono geriausių dešimtuką: L. Zajauskas – 3 v., J. Vendelis – 4 v., L. Gužauskis – 1 v.
 • Istorijos „Kengūra” – M. Narkutė (5 klasė) – auksinis diplomas, M. Breivė (6 klasė) – auksinis diplomas, A. Mockus (6 klasė) – auksinis diplomas.
 • Geografijos „Kengūra” – P. Petkevičius (7 klasė) – auksinis diplomas, L. Gužauskis (7 klasė) – sidabrinis diplomas.
 • Geografijos olimpiada „Mano gaublys” – P. Petkevičius – 1 vieta.
 • Dailės olimpiada „Lietuvos dvarų istorija” – I. Mingėlaitė.

Kiti pasiekimai:

 • Respublikinė konferencija „Augu sveikas ir saugus” – G. Mikutaitė, I. Stadalninkaitė – 4 vieta.
 • Rajono šokių festivalis „Šokio sūkury” – padėkos raštas.
 • Rajono festivalis – konkursas „Augino močiutė” – E. Oblačinski.

Savanorystės projektai:

 • Viešnagė Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Carito senelių globos namuose – „Nenuoramų” klubas.
 • Viešnagė Klaipėdos „Smiltelės” vaikų namuose – „Nenuoramų” klubas ir trečiokai.
 • „Pyragų diena” 2014 – Išsipildymo akcija 2014 – paaukota 70 eur.

Bendradarbiavimo ir partnerysčių renginiai

 • Kultūrinių mainų projektas su Kelmės r. Vidsodžio pagrindinės mokyklos bendruomene.
 • Žemaitijos (Telšių m. Germanto), Aukštaitijos (Panevėžio m. Vyturio) ir Mažosios Lietuvos (Ketvergių) mokyklų pedagogų susitikimas etnokultūros klausimais Telšių miesto Germanto pagrindinėje mokykloje.

Projektai mokykloje:

 • Neformaliojo švietimo projektas, skirtas etnokultūros metams. Vaikų teatras „Aš moku augti” − premjera „Muzikantas, velnias ir perkūnas”.
 • „Nenuoramų” klubo organizuotas „Vaikų kūrybos kino festivalis”.