Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinė mokykla

Pasiekimai 2013–2014 m. m.

Pradinio ugdymo pasiekimai:

IT konkurse „Bebras“. Rezultatai Klaipėdos r. savivaldybėje:

Indrė Petkevičiūtė (3 kl.) – 2 vieta;

Agnė Petkevičiūtė (3 kl.) – 3 vieta;

Lukas Zajauskas (4 kl.) – 3 vieta;

Egita Rimkutė (4 kl. ) – 4 vieta;

Fausta Mažeikaitė (4 kl.) – 5 vieta;
Monika Narkutė (4 kl.) – 9 vieta.

Matematikos ,,Kengūra 2014“ (1 – 4 klasių mokiniai) – 2014-03-20. Rezultatai Klaipėdos r. savivaldybėje:

1 klasės mokinė Šurkutė Aida – 6 vieta;

2 klasės mokinė Novelė Egertaitė – 5 vieta;

3 klasės mokinė Agnė Petkevičūtė – 3 vieta.

,,Kalbų kengūra 2014“ (dalyvavo šeši 3 – 4 klasių mokiniai):

3 klasės mokinė Deimilė Levokaitė – Auksinės Kengūros diplomas;

4 klasės mokinys Lukas Zajauskas – Sidabrinės Kengūros diplomas.

3 – 4 klasės mokinių komanda dalyvavo anglų kalbos konkurse ,,CALANDER“, laimėjo 3 vietą (2014-04-01).

4 klasės mokiniai dalyvavo „Mažųjų knygų bičiulių festivalyje“  2014 (2014-05-30).

Dalyvavimas respublikoje organizuotuose projektuose:

 Alma litera projektas „Augu skaitydamas“ (2013 m. rugsėjo 18 – 25 d.) – 4 klasės mokiniai;

Projektas Tarptautinei tolerancijos dienai pažymėti ,,Tolerancijos gėlė“ (2013- 11-15);

Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“ (1 klasės mokiniai – 2013-2014 m. m.;

Veiksmo savaitė“ BE PATYČIŲ 2014” (1- 4 klasių mokiniai) (2014 m. kovo mėn. 24 – 28 d.;

,,Mes rūšiuojam“.

Mokyklos inicijuoti projektai:

„Ruduo – spalvų aruodas“ (2013-10-22);

Viktorina ,,Žinau – moku – galiu“ (2014-02-07);

Bendradarbiavimas su Klaipėdos r. Šiūparių pagrindine mokykla  ,,Pasakų šalyje“ (2014-02-28);

Socialinis projektas ,,Į vaikų globos namus su knyga“  (2,4 klasės mokiniai) (2014-04-09).

Tradiciniai renginiai:

Netradicinė ugdymo diena ,,Kaip smagu – mes vėl kartu“ (2013-09-06);

Adventinė popietė (2013-12-09);

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena;

Popietė, skirta Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (2014-02-14);

,,Amatų mugė“ (014-03-03);

Kovo 11-ajai paminėti skirta popietė ,,Aš ir mano Lietuva“; ( 2014-03-10);

Akcija ,,Darom 2014“;

Šeimos dienai skirtas renginys ,,Graži mūsų šeimynėlė“ (2014-04-16);

Ekologinė- edukacinė išvyka prie Baltijos jūros;

Popietė ,,Vaikystės takeliu mes skubame užaugti“ (2014-05-30);

Popietė, skirta vaikų gynimo dienai paminėti ,,Būk sveika, vasara“ (2014-05-30).

Humanitarinio, meninio, dorinio ugdymo pasiekimai

Kalbų ,,Kengūra“:

G. Mikutaitė – lietuvių k. oranžinis diplomas;

J. Jakštas – lietuvių k. oranžinis diplomas;

D. Levokaitė – anglų k. auksinis diplomas;

L. Zajauskas – anglų k.sidabrinis diplomas.

„Tavo žvilgsnis“ nugalėtojai:

Teksto iliustracija – G. Mikutaitė, I. Stadalninkaitė;

Vertimas iš anglų kalbos – G. Mikutaitė;

Vertimas iš rusų kalbos – G. Mikutaitė, I. Stadalninkaitė, E. Rimkus, J. Dargužis, K. Kuprinskaitė, S. Šlepavičius.

Rajono lietuvių kalbos olimpiada:

A. Stonkutė – 3 vieta;

L. Gužauskis – 5 vieta;

G. Mikutaitė – 1 vieta;

G. Maciulevičiūtė – 7 vieta;

S. Šlepavičius – 4 vieta.

Pradinių klasių anglų k. konkurse ,,Calendar“ 3 vieta.

Anglų k.konkursas ,,Olimpinių žaidynių istorija“ 8 klasė.

Rašinių konkursas Lietuvos  nepriklausomybės dienai paminėti – diplomas D.Butkui (mokyt. Č. Mikužienė).

Respublikos organizuoti projektai:

,,Diena kitaip 2014“ – R. Urmonienė;

Piešinių konkursas ,,Nyderlandai: mano svajonių karalystė“ – V. Stumbrienė;

PZU konkursas ,,Piešiu Kalėdas“ – V. Stumbrienė;

Vaikų piešinių konkursas ,,Aš,, Cartoon Network‘ šalyje“;

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas ,,Dainų dainelė“ (zoninis etapas) V. Kulikauskaitė;

Foto konkursai: ,,Polėkis“, ,,XXI amžius“ – U. Aleksandravičiūtė (paskatinamasis prizas);

Renginiai ir akcijos mokykloje:

,,Nenuoramų“ klubo naujokų krikštynos;

Europos kalbų diena;

Advento popietė su Priekulės klebonu Č. Degučiu;

,,Kalėdinis žvaigždžių paradas“;

,,Meilės dienos paštas“;

Nacionalinis diktantas;

Projektas ,,Žemaičių krikštui 600“;

K. Kuprinskaitės foto paroda.

Gamtos mokslų ir socialinio ugdymo pasiekimai:

Matematikos ,,Kengūra“ rajono dešimtuke;

Istorijos ,,Kengūra“ – A.Viržintas auksinis diplomas;

Gamtos mokslų ,,Kengūra“ – 10 mokinių;

Konkursas ,,Vanduo ir  jo naudojimas – 2014” – K. Kuprinskaitė;

,,Pažink Italiją“ – A.Viržintas;

S. Vaitiekūno Klaipėdos krašto olimpiada – A. Viržintas;

Kompiuterinio atviruko konkursas ,,Žiemos fantazija“ – M.Kuliešai padėkos raštas.

Rajono organizuotos olimpiados ir konkursai:

6 – 9 klasių istorijos olimpiada – P.Petkevičius  – 1 vieta; A. Viržintas – 2 vieta;

,,Mano gaublys” – A.Viržintas – 1 vieta; D. Bružas – 2 vieta; P. Petkevičius – 2 vieta; L. Gužauskis – 2 vieta.

Renginiai ir akcijos mokykloje:

Sausio 13- osios akcija „Atmintis gyva, nes liudija…“;

„Protų mūšis- 2014“, skirtas paminėti Vasario 16- ąją;

„Ar aš tikrai myliu Lietuvą…“ plakatų paroda, skirta Kovo 11- ąjai paminėti;

„Žemės diena“;

Sveikatos stiprinimo diena ,,Mega giga sveikata“ (L. Tiškuvienė);

Tolerancijos savaitė;

Edukaciniai projektai“: ,,Nariuotakojai mokykloje“, ,,Kino busas“,“ Planetariumas mokykloje“ it kt.

Edukacinės išvykos į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų, Laikrodžių muziejų, P. Domšaičio galeriją, Priekulės tremtinių muziejų ir kt.,

Pažintinės ekskursijos į Kauną, Panemunę, Šiaulius.