Pasiekimai 2012–2013 m m. Gabių vaikų ugdymas

 Renginiai  rajone Renginiai respublikoje
Renginiai  rajone Mokinių skaičius Mokytojas Pavadinimas Mokinių skaičius  Mokytojas
Meninio skaitymo konkursas G. Salytė Č. Mikužienė „Kalbų kengūra“

(rusų k.)

I. Stadalninkaitė

E.Galinaitytė

R. Urmonienė
„Tramtatulis“ G. Salytė

R.Reikaitė

Č. Mikužienė

O. Pociūtė-Perminienė

„Tavo žvilgsnis“ E.Rimkus

G.Mikutaitė

I.Stadalinikaitė

V.Kulikauskaitė

K.Skrinskytė

G.Gaudinskaitė

D.Alminaitė

R. Urmonienė
„Protų mūšis“

(anglų k.)

I. Dirškuvienė „Azbukovnik“ G.Dužinas

A.Daukantaitė

K.Piščikaitė

R. Urmonienė
Rusų k. festivalis Tytuvėnuose

„Mi za čaem ne skučaem“

l.Liekis

G.Salytė

V.Kulikauskaitė

R. Urmonienė
„Kalbų kengūra“

(anglų k.)

K. Jablonskis

E. Liorančas

A. Stonkutė

P. Petkevičius

L. Topkasov

J. Vernoras

M. Ambrazaitis

E. Jankauskaitė

L. Liekis

S .Šlepavičius

U. Aleksandravičiūtė

Č. Mikužienė 

Diplomas, kelionė į Budapeštą

„Tavo žvilgsnis“ E. Jankauskaitė

U. Aleksandravičiūtė

I. Dirškuvienė
„Kūrybos paukštė“ 7 klasė M. Razbadauskienė
„Kūrybos paukštė“ 5 klasė O. Pociūtė-Perminienė
„Protų mūšis“ E.Rimkus,

A.Viržintas,

E.Galinaitytė,

E.Jankauskaitė, S.Šlepavičius,

E.Ylakis

L. Uktverienė „Istorijos kengūra“ L. Gužauskis

P. Petkevičius

A. Viržintas (auksinis d)

E. Galinaitytė

E. Jankauskaitė

K. Langas

L. Liekis

L. Uktverienė
„Velykinių piešinių konkursas“ 5-6 klasės V.Skliuderienė
„Geografijos olimpiada“ G. Mikutaitė

E. Rimkus

A. Viržintas

D. Bružas

G. Kupetis

I. Knašienė „Tavo žvilgsnis“ D. Alminaitė

G. Gaudinskaitė

G. Mingėlaitė

V. Stumbrienė
Matematikos „Olimpiada“ P. Petkevičius

3 vieta- respublikinis Šiauliuose

L. Burbulienė „Žemaičių krikštui 600” D. Alminaitė

G. Gaudinskaitė

G. Mingėlaitė

V. Stumbrienė
Matematikos olimpiada K. Keraminas D. Tomkevičienė „Kryždirbystės menas Žemaitijoje“ D. Alminaitė

G. Gaudinskaitė

G. Mingėlaitė

V. Stumbrienė
„Sveiki dantys“ M. Narkutė

G. Zumbrickaitė

F. Mažeikaitė

E. Rimkutė

S. Stasiulytė

R. Radavičienė

I. Rimšienė

Matematikos „Kengūra“ K. Keraminas

G. Kaktaitė

J. Bružas

J. Bunokas

R. Kazlauskaitė

D. Tomkevičienė
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 3-4 klasė R. Radavičienė Matematikos „Kengūra“ M. Narkutė

G. Zumbrickaitė

D. Gaubas

F. Mažeikaitė

F. Gedrimaitė

J. Vendelis

L. Zajauskas

L. Sinkevičius

E. Rimkutė

R. Radavičienė
„Garsų vaivorykštė“ G. Mikutaitė 6 kl.

G. Kaktaitė 4 kl.

A. Mačiulskytė 4 kl.

E. Rimkutė 3 kl.

M. Narkutė 3 kl.

F. Mažeikaitė 3 kl.

L. Razmaitė 3 kl.

G. Zumbrickaitė 3 kl.

D. Salytė 2 kl.

A. Stankutė 4 kl.

A. Lingvenienė Kūrybinis konkursas

„Lietuvos vaikai kuria“

M. Narkutė R. Radavičienė
„Eko drąsa“ V. Kulikauskaitė V. Stumbrienė
„Pavojinga žemė“ I. Stadalninkaitė

E. Rimkus

G. Mikutaitė

V. Stumbrienė

I. Knašienė

„Eko akademija“ V.Kulikauskaitė

G.Gaudinskaitė

S.Mingėlaitė

G.Mingėlaitė

V.Skliuderienė

V. Stumbrienė

I. Knašienė

„Žaliosios mokymosi aplinkos“:

„Dumblių įvairovė“

 

„Retieji ir nykstantys augalai“

G. Mingėlaitė

G. Salytė

E. Galinaitytė

 

A. Viržintas

G. Kupetis

L. Buikienė
Fotokonkursas gamtos apsaugos tema „Išvalykime pasaulį“ U. Aleksandravičiūtė H. Šurkus
„Mes rūšiuojam“ 3 klasė R. Radavičienė
„Augu skaitydamas“ M. Narkutė

G. Zumbrickaitė

F. Mažeikaitė

D. Gaubas

E. Rimkus

R. Radavičienė

 

Kvietimas į baigiamąjį renginį Vilniuje