double_arrow_button 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostoinis vertinimas 2016 m.

double_arrow_button 4 klasės mokinių standartizuotų testų ataskaita 2016 m.

double_arrow_button 6 klasės mokinių standartizuotų testų ataskaita 2016 m.

double_arrow_button 8 klasės mokinių standartizuotų testų ataskaita 2016 m.

double_arrow_button Lyginamieji 4, 6 ir 8 klasės mokinių testų ir mokinio anketų rezultatai (Nr.2 priedas)

double_arrow_button Lyginamieji savivaldybės ir mokyklos 2 klasės mokinių atsakymų apie testus rezultatai (Nr.3 priedas)

double_arrow_button IEA ICCS 2016 pagrindinio tetavimo rezultatai