Džiaugiamės naujai išrinktais mokyklos tarybos nariais. Jais tapo

Greta Miliauskaitė

Austėja Samoškaitė

Pijus Cirtautas