Ugdymas karjerai

Paslaugos

Pradžia Pagalba mokiniui Pagalbos mokiniui specialistai
Parašė   
Pirmadienis, 09 Gegužė 2016 10:38

Psichologas: 

  • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šiųproblemų sprendimo klausimais,
  • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus; dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
  • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
  • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis, stebi mokinių veiklą ir elgesį pamokų metu;

Pagalba Mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

  • mokinys (savarankiškai);
  • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

 KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PSICHOLOGO

2020–2021 MOKSLO METŲ DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena

Darbo pradžia

Pietų pertrauka

Darbo pabaiga

I

III

IV

V

800

1330

800

800

1200 – 1230

1200 – 1230

1200 – 1230

1830

1830

1830

1330

KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PSICHOLOGO

2020–2021 MOKSLO METŲ KONSULTAVIMO VALANDOS

Savaitės diena

Pradžia

Pietų pertrauka

Pabaiga

I

III

IV

V

1000

1330

1000

1000

1200 – 1230

1200 – 1230

1200 – 1230

1530

1500

1600

1330

LAST_UPDATED2
 

Informacija

Adresas: Klaipėdos g. 31, Ketvergiai
Kodas – 191790669

El. paštas ketvergium@gmail.com

Tel. 8 699 77 319 (raštinė)
Tel.
8 699 77 521 (direktorius)


Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis

Pamokų laikas

1. 8:309:15

2. 9:2510:10

3. 10:3011:15

4. 11:3512:20

5. 12:5013:35

6. 13:4514:30

7. 14:4015:25

2 procentai

Švietimo centras

Reklaminis skydelis

Vaikų linija

Reklaminis skydelis

Aikos

Reklaminis skydelis